Project

Home » Project

Samenwerken

Voor de energieprofielen van controleerbare energiebronnen, zoals brandstofcellen en micro-CHP, heeft BluGen keramische brandstofcellen geïnstalleerd op EnTranCe. Hier wordt onderzocht hoe een keten  van brandstofcellen het best kan worden gemoduleerd om een hogere of lagere output te bereiken. Geeft één  brandstofcell  40% meer rendement of werkt een reeks cellen 5% meer? De Micro-CHP is ook geïnstalleerd, die reageert op de vraag naar hitte.. Het is de uitdaging om al deze energiebronnen op een optimale manier samen te laten werken, dat is één van de drie assen van het project. De tweede as moet productie en consumptie in evenwicht brengen. De derde as is de flexibele integratie van deze gedecentraliseerde bronnen in de elektriciteit en het gasnetwerk. De laatstgenoemde twee assen analyseren hoe de slimme toestellen met elkaar en met het  elektriciteit- en gasnetwerk kunnen communiceren om energievoorziening in evenwicht te brengen en de vraag te beheren.

 

Doel van I-Balance

Balanceren decentrale consumptie en productie van energie
Flexibele integratie van decentrale energie in het elektriciteit- en gasnetwerk
Ontwikkelen integraal energie model voor gebalanceerde en flexibele integratie van decentrale energie

Het uiteindelijke doel, is de lokale elektriciteit behoefte met ter plaatse geproduceerde elektriciteit te voldoen. Wij hebben de energie-infrastructuur op een woongebied en wij voegen een laag van ICT toe om de planning te doen, met computermodellen die het gedrag van de consument voorspellen en met toegang tot gegevensstromen in real time toe. De lokale gemeenschap te beslist hoe dit alles  in werking wordt gesteld. er kan geprobeerd worden om zoveel mogelijk vernieuwbare energie op te wekken en te gebruiken. Of er kan worden gekozen voor een optimale combinatie van gedecentraliseerde energie en energie van het belangrijkste net te vinden. Of er kan worden gekozen om deze technologie te gebruiken om op een financiële aansporingen te reageren, aangezien de energie tarifering in de toekomst veel meer zal schommelen. ”