I-Balance, balancing your energy

 

Balans brengen in de productie en consumptie van energie, balanceren van controleerbare en niet controleerbare bronnen om gewenste consumptieprofielen te produceren.De belangrijkste uitdaging voor het elektriciteitsnet is evenwicht te brengen in vraag en aanbod, dit onderzoek wordt complexer door de levering uit vernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. De gedecentraliseerde energiebronnen kunnen helpen om de netstabiliteit te verhogen en dure netversterkingen te vermijden. Maar om dat alles te doen moet het net slimmer zijn en om een slimmer net te maken is een dieper inzicht in patronen van energieproductie en consumptie nodig. 

bl_rndje2

Profielen

Om  de balans van gedecentraliseerde productie en consumptie van energie in evenwicht te brengen moeten wij eerst energieprofielen van niet-controleerbare energiebronnen vaststellen.   Zon- en windenergie is voorspelbaar, maar niet controleerbaar. Wij zijn nog niet volledig zeker over de definitieve configuratie in het project, maar er zullen een aantal zonnepanelen worden geïnstalleerd op locatie.De kleine windturbines zijn al geplaatst, de  output kunnen we al meten. Een woongebied in Hooghalen met ongeveer vijftig huishoudens neemt deel in I-Balance. Er wordt in Hooghalen veel gedecentraliseerde energie  geproduceerd en met slimme meters kunnen we vaststellen hoe de energie wordt geproduceerd en welke apparaten energie vragen. ”

Partners in dit project zijn de Hanzehogeschool Groningen, TNO, GasTerra, GasUnie, Westland Infra, RWE Innogy  Windpower Nederland en Stichting Hooghalen Duurzaam. Het project heeft ook een subsidie ontvangen, die ertoe bij zal dragen om tot een cluster van slimme netprojecten in het noorden van Nederland te leiden.

rondjegroe21